BİLECİK TSO AKADEMİ EĞİTİMLERİ

FİNANSAL GELİŞİM EĞİTİMİ

EĞİTİM DETAYLARI:
Eğitimin Süresi: 
Eğitim Tarihi: 
Eğitim Saati: 
Eğitimin Ücreti: 
Eğitim Yeri: 
Program:
Finansal Gelişim  Eğitim İçeriği
 Finansın Temelleri 
Finansal Yapı, Tanımı, İsleyişi, Etkileyen ve Etkilenen Faktörler 
Finansal Okur Yazarlık
Hızlı Büyüme Stratejileri
Finansal Amaçlar ve Fonksiyonları 
Finansman Yöneticilerinin Görevleri 
Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu, Finansal Yönetimin Temel Fonksiyonları 
Finansal Kontrol 
Dupont Mali Kontrol Sistemi
Finansal Tablolar Analizi 
 Temel Mali Tablolar 
 Bilanço ve Gelir Tablosu 
 Satışların Maliyeti Tablosu 
 Nakit Akım ve Fon Akım Tablosu 
 Öz varlık Değişim Tablosu 
 Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu 
 Kar Dağıtım Tablosu
Finansal Analizi Çevreleyen Önemli Faktörler 
 Büyüme-Karlılık-Nakit Akışı İlişkisi 
 Nakit Ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler 
 Kara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl Oluşuyor 
 Esas Faaliyet Karı (EBIT), Vergi Faiz ve Amortisman Öncesi Kar (EBITDA), 
 Faaliyet Sonucu Yaratılan Nakit Ve Serbest Nakit Akışı (FCF)
 

Başvuru Kayıt Formu

Program: FİNANSMAN KAYNAKLARI
Oda Sicil No:
Firma Adı: *
Adı Soyadı: *
Cep Telefonu:*
İş Telefonu:
E-Posta:
Doğrulama kodu:
Yukardaki kodu aşağıya giriniz

* alanların doldurulması zorunludur.